Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid kanseri gerçekleştiği organ olan tiroid bezi, boyunda orta hatta yer alan, 20–25 gram ağırlığında ve iç salgı fonksiyonu olan bir organdır. Tiroid bezinin iyot kullanarak yaptığı hormon bütün vücut metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar. Tiroid bezi hastalıkları toplumda çok sık (yaklaşık her 10 kişiden 3’ü) rastlanmaktadır. Tiroid bezi nodüllerinin bir kısmı kanser olarak ortaya çıkmakta veya sonradan kansere dönüşebilmektedir. Doğru tanı ve tedavi ile iyileşme şansı oldukça yüksek bir hastalıktır. Hastalığın sebebi kesin olarak bilinmemekle beraber, hastalığa yakalanma ihtimalini artıran faktörler vardır. Bunlar;

Tiroid Kanseri Belirtileri Nedir?
Bu kanser tipi genellikle belirti vermez. Guatr veya başka bir sebeple takip edilen hastalarda tesadüfen ortaya çıkabilir. Bunun için en güvenlisi, 1.5 ya da 2 yılda bir tiroid hormon tetkiki ve ultrasonografi yaptırmaktır.
Tiroid kanserinde ameliyat ile tiroid bezinin tamamının çıkarılması mecburidir.
Tıpkı diğer kanser türlerinde olduğu gibi bu kanser tipinde de tedavi mecburidir. Aksi takdirde hasta açısından istenmeyen sonuçlar ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Tiroid Kanseri Sebepleri Nedir?

 • Baş ve boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması

 • Aile öyküsü

 • Nükleer enerji santrali yakınında yaşamak

Tiroid Kanseri Belirtileri Nedir?

 • Hastalık ilk evrelerde genellikle belirti vermez

 • İlerleyen evrede;

  • Boynundaki deri üzerinden hissedilebilen bir yumru
  • Ses kısıklığında ilerleme dahil olmak üzere seste değişiklikler
  • Yutkunma güçlüğü
  • Boyun ve boğazda ağrı
  • Boyunda şişmiş lenf düğümleri

Tiroid Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

 • Klinik muayene

 • Kan testleri

 • Tiroid dokusu örneği alınması

 • Bilgisayarlı tomografi, ultrason, PET

Tiroid Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • Tiroid kanserinin en etkin tedavisi cerrahidir. Erken evrelerde yalnızca cerrahi müdahale tek başına yeterli olmaktadır.

 • Bunun yanında hastalığın evresine bağlı olarak, radyoterapi ve kemoterapi, ameliyat öncesinde, ameliyat sonrasında veya her iki dönemde uygulanabilmektedir.

Tiroid kanseri ameliyatı sonrası atom tedavisi mecburi midir?

Tiroid bezindeki tümörün boyutu 4 cm’den büyük ve yakındaki lenf bezlerine ve organlara sıçrama yapmışsa hastanın yaşı göz önünde bulundurularak yapılır. Ancak tümör boyutu küçükse ve sıçrama yapmamışsa durum yeniden değerlendirilebilir.

Tiroid kanseri ameliyatı açık mı laparoskopik mi yapılır?

Bu ameliyat açık yapılmaktadır. Boyunda kolye şeklinde atılan kesik ile ameliyat gerçekleştirilir.

Ameliyat Sonrası

Ameliyat günü ve takip eden birkaç günde kanama, ses kısıklığı, ağrı, yutkunma güçlüğü gibi şikayetler oluşabilmektedir.

Tiroid kanseri