Paratiroid Hastalıkları Nedir ?

Paratiroid bezler , tiroid bezinin arkasında yer alan, sayısı 2-7 arasında ortalama 4 adet oldukça küçük endokrin organlardır. Parathormon ve kalsitonin salgılayarak vücudun kalsiyum ve fosfor dengesini düzenler.

Parathormonun fazla salgılanmasına hiperparatiroidi adı verilir, kandaki kalsiyum yükselir. Genellikle adonom denilen iyi huylu tümörlerden, nadiren paratiroid kanserinden kaynaklanır.

paratiroid-hastaliklari
Paratiroid Hastalığının Belirtileri Nelerdir ?
  • Halsizlik

  • Eklem ağrıları

  • Tekrarlayan böbrek taşları

  • Hipertansiyon

Paratiroid Hastalığının Tanısı Nasıl Konur ?
  • Kanda kalsiyum ve fosfor seviyeleri

  • Kanda parathormon düzeyinin ölçülmesi,

  • Boyun ultrasonografisi

  • Sintigrafi

Paratiroid Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır ?
  • Paratiroid hastalığının tedavisi için, adenomun cerrahi işlem ile  çıkarılması gerekmektedir.

En sık görülen hastalığı paratiroid adenomudur. Laboratuvarda kalsiyum seviyesinin yükselmesi, fosfor seviyesinin düşmesi ve parathormonun yüksek olduğu hastalarda ameliyatla adenomun çıkarılması gerekir.

Adenom kanser midir?

Değildir. Kansere dönüşmez.

Ameliyatı nasıldır?

Ameliyat sırasında adenom çıkarıldıktan  sonra hasta ameliyat masasinda iken kan örneği alınır laboratuvara gönderilir, parathormon ve kalsiyumun düşmüş olduğu anlaşıldıktan sonra ameliyata son verilir. Hastanede genellikle 1 gün yatar. Çok kısa sürede işine ve normal hayatına dönebilir.

Tekrarlar mı?

Paratiroid beziyle beraber adenom çıkarıldığı için tekrarlama olasılığı yoktur.