Meme Kanseri Gelişiminin Engellenmesi

Meme kanseri, meme dokusunun malign hastalığıdır. Kanser oluşmasını artıran risk faktörleri olduğu gibi, kanserin gelişme ihtimalini azaltan koruyucu faktörler söz konusudur. Risk faktörlerinden kaçınma ve koruyucu faktörlerin artırılması, kanser riskini azaltacaktır. Meme kanseri ve süreçleri hakkında daha önceki yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Meme, loblar ve ductuslardan yapılmış bir organdır. Her memede 15-20 lob mevcuttur. Bu loblar, lobüllerden meydana gelmektedir. Lobül uçlarında küçük baloncuklarda süt yapılır. Lobüller, loblar birbirlerine ductus adı verilen küçük tüplerle bağlanırlar.

Meme Hastalıkları ve Meme Kanseri Nedir ?
Meme kanserinin risk faktörleri nelerdir?
 
 • Meme kanseri öyküsü

 • 1 . derece yakınlarda meme kanseri olanlar (anne, kız kardeş)

 • Mammogramda dense (yoğun) meme dokusu

 • Meme dokusunun östrojene daha uzun süre maruz kalmadına sebep olacak durumlar;

   • Erken yaşta menstrüasyon veya menopoz
   • Geç yaşta menstrüasyon veya menopoz
   • Menopoz sendromları için hormon tedavisi veya hormon replasmanı alımı
   • Çocuğu olmayanlar
 • Obezite

 • Alkol alımı

 • Memeye radyoterapi uygulanması

Engellemeye Yardımcı Etmenler
 • Aşırı kilonun verilmesi

 • Sigaranın bırakılması

 • Yeterli fiziksel egzersizlerin yapılması

Meme Kanseri Riskini Azaltan Etkenler

 • Erken gebelik: gebelikte östrojen seviyelerinin düşük olması sebebiyle, meme dokusunun östrojenle karşı karşıya kalma süresi azalmış olur. 20 yaştan önce gebe kalan kadınlarda meme kanseri oranı oldukça düşüktür.
 • Emzirme: emziren kadınlarda da östrojen seviyesi düşüktür.
 • Histerektomi sonrası östrojen tedavisi alan hastalar
 • Östrojen reseptör modülatörleri alan kadınlar
 • Overlerin çıkarılması meme kanseri açısından riski azaltan durumlardır.

Meme Kanseri Gelişimine Etkisi Olmayan Durumlar

Aşağıda listelenenlerin meme kanseri gelişimine herhangi bir etkisi tespit edilmemiştir;

 • Hormonal konrütraseptiflerin kullanılması
 • Koltuk altı deodorantı kullanılması
 • Düşük yapılması
 • Diyette yağın azaltılması
 • Kolesterol düşürücü ilaçlar
 • Hiperkalsemi ve osteoporoz tedavisinde kullanılan İlaçlar
 • Vitamin kullanımı