Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları Nelerdir – Nasıl Tedavi Edilir?

Tiroid bezi, nefes borusunun hemen önünde, boyunda yer alan bir organdır. Salgıları (T3 ve T4) vücut metabolizmasında önemli rol oynamaktadır. Hipofizden salgılanan TSH, tiroid hormonlarının salınımını ayarlar. Tiroidin büyümelerine guatr adı verilir.

Tiroid hastalıklarının bir kısmı bu organın fonksiyonu ile ilgilidir. Hipertiroidide (Zehirli guatr) fazla hormon salgısı, hipotiroidide ise az salgı söz konusudur. Bunlarda tiroid fonksiyon testleri yapılarak tanı konulur.

Tiroid Hastalıkları Belirtileri

  • Çarpıntı

  • Ellerde titreme

  • Sinirlilik

  • Terleme ve eksoftalmi(gözün dışa doğru fırmalası) görülür

Diğer gruptaki hastalıklar ise bu organın anatomisi ile ilgilidir ve bu hastalıklara ülkemizde sıkça rastlanmaktadır. Nodül adını verdiğimiz bu yapılar, tiroid kanseri bakımından önemlidirler ve muayene ve ultrasonografi ile detaylı incelenmelidirler. Tiroid kanseri tanısı için iğne biyopsisine ihtiyaç duyulmaktadır.Tiroid kanserlerinin büyük bir kısmında sadece ameliyatla tedavi yeterlidir.

Tiroid Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Tiroid kanserlerinin büyük bir oranı sadece ameliyatla tedavi olurlar. Tekrarlayan zehirli guatr atakları olan hastalarda, nefes borusu veya yemek borusuna baskı
yapacak kadar büyük guatrlı hastalarda, kanser şüphesi olan hastalarda tiroidektomi ( tiroid bezinin çıkarılması ) gerekir. Tiroid bezinin, paratiroid bezleri ve ses tellerini hareket ettiren sinirlere (N. Recurrens) yakınlığı sebebiyle ameliyatları özel dikkat gerektirmektedir.

2018-07-04T11:13:34+00:00
Randevu Al