Pankreas Kanseri

Pankreas Kanseri Nedir – Nasıl Tedavi Edilir?

Pankreas kanseri, teşhisi ve tedavisi zor bir kanser olup, dünyada en ölümcül dördüncü kanser sayılmaktadır.Karın boşluğunda yer alan 15 santimetre uzunluğunda çift fonksiyonlu bir salgı bezi olan pankreasın etrafı mide, ince bağırsak, dalak ve karaciğer ile sarılmıştır.Pankreas kanseri ise pankreasta bulunan hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmaya başlamasıyla oluşur.

Pankreas Kanseri Belirtileri

 • Pankreas kanseri ilk evrelerinde belirti vermeden ilerleyebilir.

 • Belirti vermeye başladığında ise tümör pankreas dışına taşınmış olup başarılı bir tedavi için geç kalınmaktadır

 • Halsizlik, kilo kaybı; en sık görülen belirtisidir

 • Sarılık: Safra yolu tıkanıklığı olduğunda görülür. Pankreasın belli bölgelerindeki kanserlerde sarılık görülmeyebilir

 • İştahsızlık, erken doyma hissi, hazımsızlık, şişkinlik ve gaz

 • Gıdalara karşı tiksinti hissetme

 • Karnın üst bölgesinde sırta yayılabilen karın ağrısı

 • Sebebi belirlenemeyen bel ağrısı

 • Birden ortaya çıkan diyabet hastalığı

 • Depresyon

 • Yağlı dışkılama

 • İdrar renginde koyulaşma

Pankreas Kanserine Neler Sebep Olur – Kimler Risk Altında?

 • Yaş: Pankreas kanserlerinin %80’inden fazlasının tanısı 60 yaş ve üstü kişilerde konulmuştur. 40 yaş altındaki kişilerde yaygın değildir.

 • Sigara

 • Belirli Rahatsızlıklar: Diyabet, pankreasın uzun süreli iltihaplanması (kronik pankreatit)

 • Beslenme: Yüksek oranda yağ ya da şeker tüketimi

 • Kilo: Aşırı kilo ve hareketsiz yaşam

 • Genetik Faktörler – Genellikle bir etmen olmamasına rağmen pankreas kanseri bazen nadiren de olsa ailelerde tekrarlayabilmektedir.

Pankreas Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Pankreas kanseri teşhisi koymak ve evresini belirlemek için belirli testler uygulanır. Bunlar;

 • Mevcut sağlık durumu ve fiziksel muayene: Pankreas kanseri etmenlerinden olan diyabet ve pankreatit gibi hastalıkların olup olmadığı sorgulanır

 • Kan testi: Bilirubin gibi bazı maddelerin miktarı ölçülür. Olması gerekenden farklı çıkan değerler, o maddeyi salgılayan organ veya dokularda oluşan hastalığın belirtisi olarak dikkate alınır.

 • Tümör göstergeleri: Kanserin varlığının saptanması için doku, idrar veya kan örneği alınır ve belirli maddelere ilişkin ölçümler yapılır. Bu ölçümler sırasında bazı tümör belirteçleri pankreas kanseri için ışık tutabilir. Bu testler tanıdan ziyade pankreas kanseri tanısı konmuş hastaların takibinde önemlidir.

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI):MRI, tüm kanserlerde olduğu gibi pankreas kanseri için de önemli görüntüleme yöntemlerinden biridir.

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)

 • Genetik Faktörler – Genellikle bir etmen olmamasına rağmen pankreas kanseri bazen nadiren de olsa ailelerde tekrarlayabilmektedir.

 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET Taraması)

 • Karın ultrasonu

 • Endoskopik Ultrason (EUS)

 • Endoskopik Retrograd Kolanjiopankretikografi (ERCP)

 • Transhepatik Kolanjiyografi (PTC): Röntgen vasıtasıyla safra kanalları ve karaciğeri görüntüleme yöntemidir.

 • Laparoskopi: Karın ve iç organlara içerden bakılarak, hastalık belirtilerini kontrol eden cerrahi bir yöntemdir. Laparoskop adı verilen ucunda ışığı bulunan ince tüp karın duvarına açılan küçük bir kesiden içeri sokulur.

 • Biyopsi

Pankreas kanserinin evresine göre tedavi şekli de değişmektedir. Erken evre kanserlerde tümör, ameliyatla çıkartılabilirken ileri evre tümörlerde ise cerrahi tedaviler uygulanmaz, hastanın semptomlarına yönelik kemoterapi ya da radyoterapi seçenekleri uygulanır. İleri evrede için ömrü bir süre daha uzatabilmek ve ızdırabı azaltıp yaşam kalitesini artırmak için tedaviler verilir. Pankreas kanseri ameliyatları, cerrahinin en zor ve en sorunlu ameliyatlarından olup, özellikle ameliyat sonrası dönemde çıkabilecek komplikasyonlarla da hem cerrah, hem de hastane imkanları yeterli özellikte olmalıdır.
2018-07-02T10:36:46+00:00
Randevu Al