Fıtıklar

Karın içi organların, karın duvarının zayıf bir noktasından çıkmasına fıtık adı verilir. En çok inguinal (kasık) fıtığı görülür. Ayrıca umbilical (göbek) ve epigastrik fıtıklar da sık
görülürler. Bazen de ameliyat kesilerinde (insizyonel herni, postoperatif herni) ortaya çıkarlar. Özellikle ayakta durunca, karın içi basıncı artırılınca kendilerini şişlikle gösterirler
ve genellikle yatınca bu şişlik kaybolur. Tüm fıtıklarda tedavi, boyutuna bakılmaksızın ameliyatla sağlanır.

2018-06-28T15:44:01+00:00
Randevu Al